Telemark Airshow 2022

Søndag 04. September

Speakers: Tommy Steine og Tom Brien

Dørene Åpnes

kl 10:00

kl 10:00-10:30
kl 10:30-10:45
kl 10:45-11:00
kl 11:00-11:20
kl 11:20-11:35
kl 11:35-11:50
kl 11:50-12:05
kl 12:05-12:25
kl 12:25-12:40
kl 12:40-12:55
kl 12:55-13:10
kl 13:10-13:25
kl 13:25-13:30
kl 13:30-13:45
kl 13:45-14:00
kl 14:00-14:15
kl 14:15-14:30
kl 14:30-15:00
kl 15:30-15:10

Dørene Åpnes
kl 10:00

Rundflyging Boeing Stearman/T-28++
kl 17:00-19:00

_____

Rundflyging Boeing Stearman/T-28 Trojan++
kl 17:00-19:00