Telemark Airshow 2018

Søndag 2. September

Speakers: Tommy Steine og Tom Brien

Dørene Åpnes

Rundflyging Dakota
Rundflyging AN-2
Acro-Intro

Oppvisningsshow:
Offisiell Åpning av Ordfører
Fallskjermdropp fra DakotaDC-3 Dakota

kl 10:00

kl 11:00-17:00
kl 11:00-17:00
kl 15:30-19:00

kl 11:00
kl 11:00

 

Dørene Åpnes
kl 10:00

Rundflyging Dakota
kl 11:00-17:00

Rundflyging AN-2
kl 11:00-17:00

Acro-Intro
kl 15:30-19:00

Oppvisningsshow:
Offisiell Åpning av Ordfører
Fallskjermdropp fra DakotaDC-3 Dakota

“Vi tar forbehold om endringer og justering på tidsskjema”

Lørdag 1. September

VIP

VIP Arrangement for inviterte, samt tilreisende piloter/mannskap tilhørende Airshowet,
samt personell knyttet til flymiljøet i Telemark & Buskerud, samt resten av landet.

(Eget program)

Her vil det også bli et “Kvelds-Airshow” med pyroteknisk 

Kl: 16:00 –>