Søk om å bli frivillig

  SalgVakt/sikkerhetInformasjonstjeneste/adm.ParkeringPlasstjeneste

  Vi i Telemark Airshow er avhengig av mange frivillige for å få dette til å bli en suksess.
  Vi har behov for frivillige til disse postene:

  Parkering: Dirigere og organisere bilparkeringen

  Salg: Salg av mat og drikke, programblad og andre artikler knyttet til arrangementet

  Vakt/sikkerhet: Passe på sperringer ut mot rullebane i tilknytning til flyaktiviteten, vakthold på hoppeslott og andre vaktposter på området

  Informasjonstjeneste/adm: Drift av vårt Airshow kontor, samt yte informasjonstjeneste for de besøkende

  Plasstjeneste: Drift av hele området vårt, og sørge for at det til enhver tid er ryddig og ordentlig. Levere varer til utsalgsstedene og hjelpe til med forefallende.